La psicologia és la ciència que estudia la ment i els processos mentals en les dimensions:

· COGNITIVA (PENSAMENTS)

· AFECTIVA (EMOCIONS)

· COMPORTAMENTAL (CONDUCTA)

TANT EN EL SEU DESENVOLUPAMENT NORMAL COM EN CASOS ON ES DETECTIN FUNCIONAMENTS ANÒMALS, DESADAPTATIUS I/O PATOLÒGICS.

L’objectiu principal és facilitar a la persona l’assoliment d’un estat de benestar a través d’un canvi en la seva conducta, actituds i pensaments. La formació dels psicòlegs clínics es basa en el coneixament dels procesos mentals i de la conducta humana i disposa de les tècniques adeqüades per a la seva avaluació,diagnòstic i tractament.

ELS PSICÒLEGS CLÍNICS PODEN DEDICAR-SE A UN AMPLI RANG DE SERVEIS PROFESSIONALS COM ARA:
  • Administrar i interpretar tests i instruments d’avaluació psicològica.
  • Diagnosi Desenvolupament de programes de prevenció i tractament
  • Administració de programes Psicopatologia/Psicologia clínica d’adults
  • Proporcionar tractament psicològic: Psicoteràpia,Teràpia Psicològica en les seves diverses corrents teòriques
  • Altres

Es treballa en col.laboració amb altres professionals (psiquiatres, psiconeuròlegs, infermers, treballadors socials,terpaeutes,…).