Sóc Llicenciada en Antropologia Social i Cultural a la Universitat de Barcelona (2004) i he cursat el Màster de Musicoteràpia a la IL3-UB (2013).

La música, d’una forma o una altra, sempre ha estat present a la meva vida. Vaig iniciar estudis de solfeig i piano de ben petita. I degut a la meva experiència personal, posteriorment he reconduït la meva trajectòria vital cap a l’autoconeixement i el creixement personal.

La meva inquietud per aprendre, també m’ha portat a realitzar un Postgrau d’Immigració, religions i identitat a la Universitat de Barcelona (2005) i posteriorment el Postgrau de Salut Mental Col·lectiva a la Universitat Rovira i Virgili (2018), que m’han permès comprendre des d’una perspectiva més oberta una realitat sovint silenciada.

Com a musicoterapeuta, he acompanyat amb sessions de Musicoteràpia preventiva a adolescents, he participat en diversos voluntariats entre ells al Casal de gent gran del Montseny i amb grups de persones amb deteriorament cognitiu a la residència geriàtrica el Nadal de Vic i a la Fundació Vilademany de Taradell. Al 2015 vaig desenvolupar sessions de Musicoteràpia infantil al centre Animus de Manresa i també he realitzat sessions de Musicoteràpia a Manlleu.

Per mi, la música és un llenguatge que permet expressar, comunicar, acompanyar… processos on sovint no hi arriba la paraula. L’espai terapèutic esdevé un pont entre l’experiència musical i les relacions que s’hi estableixen. És en aquest espai, on no hi ha lloc pel judici, que afloren les habilitats personals del nostre ésser intern i que són generadores del canvi.